آرام بهنوش طباطبایی پوران درخشنده ملیکا زارعی

آرام: بهنوش طباطبایی پوران درخشنده ملیکا زارعی مریلا زارعی نفیسه روشن مدل مانتو بازیگران زندگی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای ، بریدن بلوک‌های یخی جهت گردشگران چین‎

کارگران چینی جهت رونق بخشیدن به فعالیت های گردشگری در این کشور بلوک های یخی را از دریاچه یخ زده ژیوهو در شنیانگ چین می برند و در حوزه گردشگری به کار می گیرند.

تصویرهای ، بریدن بلوک‌های یخی جهت گردشگران چین‎

بریدن بلوک های یخی جهت گردشگران چین‎/ تصویرهای

عبارات مهم : دریاچه

کارگران چینی جهت رونق بخشیدن به فعالیت های گردشگری در این کشور بلوک های یخی را از دریاچه یخ زده ژیوهو در شنیانگ چین می برند و در حوزه گردشگری به کار می گیرند.

تصویرهای ، بریدن بلوک‌های یخی جهت گردشگران چین‎

کارگران چینی جهت رونق بخشیدن به فعالیت های گردشگری در این کشور بلوک های یخی را از دریاچه یخ زده ژیوهو در شنیانگ چین می برند و در حوزه گردشگری به کار می گیرند.

تصویرهای ، بریدن بلوک‌های یخی جهت گردشگران چین‎

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: دریاچه | گردشگری | گردشگران | اخبار گوناگون

تصویرهای ، بریدن بلوک‌های یخی جهت گردشگران چین‎

تصویرهای ، بریدن بلوک‌های یخی جهت گردشگران چین‎

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz