آرام بهنوش طباطبایی پوران درخشنده ملیکا زارعی

آرام: بهنوش طباطبایی پوران درخشنده ملیکا زارعی مریلا زارعی نفیسه روشن مدل مانتو بازیگران زندگی

گت بلاگز اخبار بین الملل پیچ و خم فرایند استیضاح یک رئیس‌جمهور در آمریکا

طی هفته‌های اخیر مساله استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بیش از پیش مطرح شده است و در تاریخ 12 ژوئیه یک قانونگذار دموکرات آمریکایی تبدیل به نخستین کسی شد

پیچ و خم فرایند استیضاح یک رئیس‌جمهور در آمریکا

پیچ و خم فرایند استیضاح یک مدیر جمهور در آمریکا

عبارات مهم : قانون

طی هفته های اخیر مساله استیضاح دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا بیش از پیش مطرح شده است و در تاریخ 12 ژوئیه یک قانونگذار دموکرات آمریکایی تبدیل به نخستین کسی شد که رسما طرح استیضاح ترامپ را به جریان انداخت. با وجود آنکه جهت عملی شدن این استیضاح باید فرایندی طولانی طی شود، ولی بسیار محتمل است که او تبدیل به پنجمین مدیر جمهور آمریکا شود که درگیر مناقشه استیضاح می شود.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ مساله استیضاح خود را “خنده دار” خوانده و گفته که هیچ کاری انجام نداده که تخلف یا جرم تلقی شود. از دیگر سو تاریخ آمریکا هم نشان داده که اگر دونالد ترامپ به مرحله استیضاح برسد کناره گیری اش از ریاست جمهوری قطعی نخواهد بود.

استیضاح چیست؟

پیچ و خم فرایند استیضاح یک رئیس‌جمهور در آمریکا

استیضاح فرایندی است که به موجب آن یک مقام مشغول به کار آمریکایی طبق بند دوم قانون اساسی این کشور رسما متهم به “خیانت، ارتشا و یا تخلفات و جرائم عالی” می شود.

استیضاح در آمریکا چطور انجام می شود؟

طی هفته‌های اخیر مساله استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بیش از پیش مطرح شده است و در تاریخ 12 ژوئیه یک قانونگذار دموکرات آمریکایی تبدیل به نخستین کسی شد

این فرایند زمانی شروع می شود که کنگره آمریکا (مجموع مجلس نمایندگان و سنا) رای به استیضاح دهد. اگر کنگره این طرح را با اکثریت تصویب کند چند نماینده را به عنوان “دادستان” در فرایندهای بعدی در مجلس سنا منصوب می کند. تمام سناتورها در این فرایند حکم “هیات منصفه” را دارند و مدیر دیوان عالی آمریکا هم حکم قاضی را دارد. فرایند استیضاح مدیر جمهور در کنگره به اجرا در می آید و نیازمند آرای آینده ساز هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا هست. راجع به این فرایند گفته شده است که “مجلس نمایندگان استیضاح می کند و سنا محاکمه می کند”. اساسا ابتدا مجلس نمایندگان تصمیم می گیرد که علت موجهی جهت استیضاح مدیر جمهور وجود دارد یا خیر و اگر به چنین نتیجه ای برسد مجلس سنا محاکمه رسمی مدیر جمهور را برگزار می کند. طبق بند دو قانون اساسی آمریکا مدیر جمهور، معاون مدیر جمهور و همه مقام های رسمی دولت آمریکا با استیضاح به باعث محکوم شدن به خیانت، ارتشا و جرائم و تخلفات عالی مواجه هستند.

روند استیضاح

در مجلس نمایندگان: در مجلس نمایندگان آمریکا در ابتدا کمیته قضایی این مجلس تصمیم می گیرد که آیا فرایند استیضاح صورت گیرد یا نه. در صورتی که این تصمیم مثبت باشد مدیر کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد “قطعنامه ای ” را داده و از این کمیته می خواهد تحقیقات رسمی راجع به مساله استیضاح را شروع کند.

کمیته قضایی براساس تحقیقاتش قطعنامه دیگری را متشکل از یک یا چند “بند استیضاح” به کلیت مجلس نمایندگان فرستاده و تصریح می کند که آیا استیضاح مجاز دانسته شده است یا خواهان استیضاح نشده است.

پیچ و خم فرایند استیضاح یک رئیس‌جمهور در آمریکا

بعد از آن کل مجلس نمایندگان احتمالا تحت قوانین خاص تعیین شده است از سوی کمیته قوانین به مناظره پرداخته و بر سر هر یک از بندهای استیضاح رای گیری خواهد کرد. در صورتی که هر یک از بندهای استیضاح تنها با رای اکثریت تصویب شود مدیر جمهور اسما “استیضاح” شده است هست. با این حال این استیضاح زیاد به معنی یک کیفرخواست جهت جرم هست. مدیر جمهور در ریاست جمهوری باقی می ماند تا نتیجه محاکمه استیضاح در سنا معلوم شود.

در مجلس سنا: در سنا در ابتدا بندهای استیضاح از جانب مجلس نمایندگان دریافت می شود و مجلس سنا قوانین و رویه های برگزاری یک محاکمه جهت مدیر جمهور را تعیین می کند. بعد از آن این محاکمه با حضور مدیر جمهور و وکلایش برگزار خواهد شد. یک گروه منتخب از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان دادستان حضور پیدا خواهند کرد. در این محاکمه قاضی ارشد دیوان عالی (در حال حاضر “جان رابرتز” عهده دار این سمت است) مدیر هیات منصفه خواهد بود و همه 100 سناتور اعضای هیات منصفه هستند.

طی هفته‌های اخیر مساله استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بیش از پیش مطرح شده است و در تاریخ 12 ژوئیه یک قانونگذار دموکرات آمریکایی تبدیل به نخستین کسی شد

در قدم بعد مجلس سنا یک جلسه شخصی راجع به حکم نهایی برگزار می کند. بعد از آن مجلس سنا در یک نشست علنی راجع به این حکم رای گیری می کند و جهت محکومیت قطعی مورد نیاز است که دو سوم سناتورها رای مثبت دهند. در این رای گیری مجلس سنا حکم به برکناری مدیر جمهور می دهد ولی می تواند طی یک رای گیری دیگر که تنها نیاز به اکثریت دارد، مدیر جمهور را از تصدی هرگونه سمت دولتی در آینده منع کند.

آیا استیضاح موجب برکناری یک مدیر جمهور می شود؟

پیچ و خم فرایند استیضاح یک رئیس‌جمهور در آمریکا

تنها در صورتی که وی با رای اکثریت دو سومی در مجلس سنا گناهکار دانسته شود. تاکنون همه فرایندهای استیضاح تاریخ آمریکا علیه مقامات از جمله سه مدیر جمهور بر پایه ارتکاب جرائم و تخلفات عالی بوده و هیچ کدام با اتهام خیانت روبرو نشدند. طبق گفته وکلای قانون اساسی آمریکا این جرائم عالی عبارتند از 1- جرم کیفری واقعی و قانون شکنی 2- سوءاستفاده از قدرت 3- نقض اعتماد عمومی.

آیا در تاریخ آمریکا روسای جمهور دیگری استیضاح شده است اند؟

تاکنون چهار مدیر جمهور در تاریخ آمریکا درگیر مناقشه استیضاح شده است اند. این چهار مدیر جمهور عبارتند از اندرو جانسون، جان تایلر، ریچارد نیکسون و بیل کلینتون. از بین چهار نفر تنها اندرو جانسون و بیل کلینتون رسما استیضاح شدند که البته هر دو تبرئه شدند.

در سال 1868 اندرو جانسون به باعث نارضایتی کنگره از نحوه مدیریت وی در پرسشها بعد از جنگ داخلی با استیضاح مواجه شد ولی در رای گیری در مجلس سنا با اختلاف تنها یک رای تبرئه شده است و در ریاست جمهوری باقی ماند. او نخستین مدیر جمهور آمریکا است که درگیر فرایند استیضاح می شود. او بعد از آنکه ادوین استانتون، وزیر جنگ وقت آمریکا را برکنار کرد متهم به نقض قانون تصدی ریاست جمهوری شد. در آن وقت قانون تصدی ریاست جمهوری تصریح کرده بود یک مدیر جمهور نمی تواند مقام های منصوب شده است را بدون رضایت کنگره کنار بگذارد. جانسون اعتقاد بود این قانون مغایر با قانون اساسی است و قصد داشت به طور قانونی علیه آن در دادگاه اقدام کند ولی به جای آن خودش محاکمه شد. زمانی که سنا جهت استیضاح او رای گیری انجام داد او تنها یک رای تا رسیدن به اکثریت دو سومی جهت برکناری خود فاصله داشت و تبرئه شد. در سال 1926 دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد که قانون تصدی ریاست جمهوری بی اعتبار است.

در مورد جان تایلر نیز کنگره قطعنامه ای جهت استیضاح اش در ارتباط با حقوق دولتی ارائه کرد ولی این قطعنامه شکست خورد.

در سال 1974 نیز ریچارد نیکسون که طی هفته های اخیر بسیاری ترامپ را با او مقایسه می کنند تبدیل به سومین مدیر جمهور درگیر در مناقشه استیضاح شد ولی تفاوت او این بود که بعد از ترساندن شدن به استیضاح در ارتباط با رسوایی واترگیت و قطعی بودن برکناری اش پیش از آنکه این استیضاح به جریان بیفتد، استعفا داد. دولت او درگیر رسوایی واترگیت شده است بود؛ رسوایی ای که او در آن متهم به سرپوش گذاشتن در نفوذ غیرقانونی به مقر کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا در واشنگتن شد. در تاریخ 6 فوریه 1974 فرایند استیضاح او رسما شروع شد و در آخر ماه ژوئیه سه بند استیضاح علیه نیکسون مشمول بر مانع تراشی بر سر راه عدالت، سوءاستفاده از قدرت و اخلال در کار کنگره مورد پذیرش قرار گرفت. نیکسون اجازه نداد که پرونده استیضاح به مجلس نمایندگان برسد و در 9 اوت 1974 استعفا داد و ریاست جمهوری را به جرالد فورد تحویل داد.

بیل کلینتون نیز در سال 1998 به علت رابطه خارج از زندگی زناشوئی خود با مونیکا لوینسکی، دستیار کارآموز کاخ سفید با استیضاح روبرو شد.

او در 26 ژانویه 1998 داشتن هرگونه “رابطه جنسی” با لوینسکی را رد کرد ولی در 17 اوت در برابر هیات منصفه شهادت داد که “رابطه ای نامناسب” با لوینسکی داشته هست. او در پخش زنده تلویزیونی نیز این عنوان را پذیرفت. در تاریخ 19 دسامبر 1998 مجلس نمایندگان آمریکا بیل کلینتون را به اتهام شهادت دروغ و مانع تراشی بر سر راه عدالت استیضاح کرد. ولی زمانی که در مجلس سنا محاکمه او برگزار شد او تبرئه شد. در این رای گیری نیاز بود که دو سوم نمایندگان سنا یعنی 67 سناتور به برکناری اش رای دهند ولی در نهایت تنها 50 سناتور رای به محکومیت او از بابت مانع تراشی بر سر راه عدالت و 45 سناتور نیز رای به محکومیت او از بابت شهادت دروغ دادند و تبرئه شد. در این رای گیری هیچ دموکراتی به محکوم شدن بیل کلینتون رای نداد.

آیا دونالد ترامپ استیضاح و از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد؟

در حال حاضر فعلا احتمال چنین چیزی زیاد نیست، چون حزب جمهوری خواه آمریکا که ترامپ به آن متعلق است کنترل کنگره را به دست داشته بنابراین هرگونه طرحی جهت استیضاح او با مقاومت قابل توجهی روبرو خواهد شد. البته اگر ترامپ استیضاح شود باید ریاست جمهوری را به مایک پنس، معاون خود تحویل دهد.

واژه های کلیدی: قانون | آمریکا | قانونی | استیضاح | آمریکایی | قانون اساسی | دونالد ترامپ | ریاست جمهوری | استیضاح چیست؟ | مجلس نمایندگان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz