آرام بهنوش طباطبایی پوران درخشنده ملیکا زارعی

آرام: بهنوش طباطبایی پوران درخشنده ملیکا زارعی مریلا زارعی نفیسه روشن مدل مانتو بازیگران زندگی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود / وزیر اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود.

کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود / وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد: کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود

عبارات مهم : مالیات

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان در دیدار از بخش های متفاوت نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، از نزدیک در جریان توانایی های عملیاتی و فنی بخش های مهم طرح جامع مالیاتی مشمول بر سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی، پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و داشبورد گزارشات مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت.

کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود / وزیر اقتصاد

سامانه نقل و انتقال املاک، واحدهای (E- Tax) ایجاد شده است در ادارات امور مالیاتی و چگونگی انتقال دانش فنی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی از دیگر بخش های نمایشگاه دستاوردهای تحقق یافته طرح جامع مالیاتی بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن دیدار کرد.

کرباسیان در جریان دیدار از این نمایشگاه، ضمن بررسی فرایند پیگیری به یک پرونده مالیاتی از مرحله ثبت نام، پردازش، رسیدگی، صدور قبوض مالیاتی و پرداخت آن، به صورت عملیاتی دستورات خاص ای را به منظور ارتقای سیستم صادر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود.

کرباسیان در این بازدید، کارها و دستاوردهای طرح جامع مالیاتی را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: بعد از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود.

وی از بین بردن کاغذ از تمامی فرآیندهای مالیاتی را شاخص مهم نظام مالیات الکترونیکی بیان کرد و گفت: با الکترونیکی شدن تمام خدمات مالیاتی ضمن صرفه جویی در هزینه و وقت مودیان و همکاران مالیاتی، دیگر نیازی به حضور فیزیکی مودیان جهت دسترسی به اطلاعات و انجام امورشان نخواهد بود و این امر درنهایت موجب رضایتمندی آنان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخر خواستار تکمیل زنجیره اطلاعات و پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی شد و گفت: طرح جامع مالیاتی باید تمام خدمات الکترونیکی قابل ارائه نظام مالیاتی به مودیان اعم از مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را در قالب یک «پنجره واحد» ارائه دهد.

کاغذ از همه فرایندهای مالیاتی از بین بردن می شود / وزیر اقتصاد

واژه های کلیدی: مالیات | اقتصادی | اطلاعات | نمایشگاه | نمایشگاه | الکترونیکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz